Discography

DL販売について
OTHK-0001 ~ OTHK-0004 : Gumroad で販売中です。
OTHK-0005 ~ OTHK-0007 : bandcamp で販売中です。

OTHK-0007「Starry Pastel Cafe」
OTHK-0006「Nostalandoria」
OTHK-0005 「Harajuku 1-Day Passport」
OTHK-0004 「ドリー組曲 独自解釈」
JMNA-0001 「Tokyo Θinema Paradiso」
(日本楽音ノイズ協会 1st Album)
OTHK-0003 「ベルガマスク組曲 独自解釈」
OTHK-0002 「Afternoon Trip」
OTHK-0001 「ゆめみるはこにわ」